Dự án | 07-04-2021

CÔNG TRÌNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Một số hình ảnh về công trình: