Tin tức Công ty | 07-04-2021

Tập đoàn Ngọc Diệp triển khai đào tạo ISO năm 2018

Ngọc Diệp bắt đầu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 từ năm 2001. Qua 17 năm áp dụng, hệ thống quản lý chất lượng luôn được cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu mong đợi của khách hàng: nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ sản xuất, thi công, giảm giá thành sản phẩm….

Hiện nay, Tập đoàn Ngọc Diệp đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14001: 2015 trong toàn bộ các hoạt động liên quan đến chất lượng của Tập đoàn.

Để giúp cho cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn hiểu biết và thực hiện tốt nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ngày 21/05/2018 – 26/05/2018 Ngọc Diệp đã tổ chức đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001 phiên bản mới nhất.

Khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức về hệ thống ISO tới cán bộ công nhân viên của Tập đoàn. Tham gia khóa học, bên cạnh các thành viên chính thức thuộc Ban chỉ đạo ISO và 5S của Tập đoàn; còn có các thành viên là các trưởng phòng, trưởng bộ phận, các tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, thủ kho nhà máy. Điều đó cho thấy nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình hệ thống của Ngọc Diệp.

Do đã có những kiến thức cơ bản trong quá trình khảo sát và tuyên truyền nên các học viên tham gia khóa học đều thể hiện tinh thần và ý thức trách nhiệm cao.

Chương trình đào tạo nhận thức ban đầu về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 thực sự bổ ích, đã giúp cho mỗi thành viên tham gia nâng cao được sự hiểu biết và góp phần duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn.